Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2018-10-06 21:12

 

 
 
 

Przebudowa drogi Zatyki - Kijewo.

Trwają prac inwestycyjnych związane z przebudową drogi powiatowej Zatyki - Kijewo.  

15.06.2010.  
Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1940N dr kraj nr 65 Zatyki - Kijewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zostanie  przebudowana droga nr 1940N dr. kraj. Nr 65 (Kukowo)-Zatyki-Kijewo na dł. 6,7 km. Łączna wartość projektu to 6.209.591 zł.
Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1940N dr kraj nr 65 Zatyki - Kijewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zostanie  przebudowana droga nr 1940N dr. kraj. Nr 65 (Kukowo)-Zatyki-Kijewo na dł. 6,7 km. Łączna wartość projektu to 6.209.591 zł.

Inwestycja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z Osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Umowę na dofinansowanie przebudowy drogi podpisano 23 marca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Trwają prac inwestycyjnych związane z przebudową drogi powiatowej Zatyki - Kijewo.
Fotografie z przebudowy drogi Zatyki - Kijewo Dalej

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku