Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2018-10-06 21:12

 

 
 
 

Kanały technologiczne w pasach drogowych

Kanały technologiczne w pasach drogowych  
02.02.2012.  
Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku informuje, iż przystępuje do realizacji projektu budowlanego na przebudowę ul. Czerwonego Krzyża (4911 N) i ul. Gdańskiej (4914 N) w Olecku w zakresie odnowy nawierzchni jezdni oraz wymiany nawierzchni chodników.
Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku informuje, iż przystępuje do realizacji projektu budowlanego na przebudowę ul. Czerwonego Krzyża (4911 N) i ul. Gdańskiej (4914 N) w Olecku w zakresie odnowy nawierzchni jezdni oraz wymiany nawierzchni chodników.

Powyższa informacja wynika z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z poźn. zmianami) w zakresie zainteresowania podmiotów możliwością udostępniania kanałów technologicznych w pasmach drogowych".

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
inż Dariusz Kozłowski

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku