Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-10-01 21:04

 

 
 
 

2020.03.19 Komunikat

Komunikat dotyczący obsługi interesantów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku.

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią korona wirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem informuję, że od dnia 19.03.2020 do odwołania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku zostaje ograniczony dostęp dla Petentów.

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
Tel. 87-520-22-24
Fax 87-520-22-25
Email: pzd@powiat.olecko.pl

Wykaz telefonów:
Kierownik działu technicznego – 501 601 987,
Pracownik od spraw związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym- 502 644 139,
Pracownicy od utrzymania dróg oraz spraw związanych z wycinką drzew- 510 189 349, 511 916 901

Korespondencję proszę wrzucać do skrzynki na piętrze przy drzwiach wejściowych do Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku, potwierdzenie zostanie przesłane pocztą.

W sprawach pilnych proszę dzwonić dzwonkiem w celu skontaktowania się z pracownikiem Powiatowego Zarządu Dróg.

Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do wszelkich komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ukierunkowanych na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
Dariusz Kozłowski

Komunikat dotyczący obsługi interesantów

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku