Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-10-01 21:04

 

 
 
 

2008.01.02 Będzie obwodnica Olecka


Będzie obwodnica Olecka  W ramach największych inwestycje planowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie do realizacji w latach 2006 - 2017 są dane: Obwodnica Olecka , nr drogi 65, długość odcinka 7,0 [km, przewidywane lata realizacji 2009 - 2010, szacunkowy koszt (bez VAT): 1 000 000 PLN. Na podstawie schematycznego rysunku widać, że projektowana trasa ma rozpoczynać się koło Kukowa, dalej przebiegać będzie na północ około 3 km na zachód od Olecka i przecinać rynnę Jeziora Sedraneckiego dochodząc do drogi do Gołdapi. W obecnym projekcie najbardziej kontrowersyjny jest północny odcinek obwodnicy. Będzie czas na społeczne konsultacje i dyskusje ale juz można przypuszczać, że ten odcinek będzie najtrudniejszy do ustalenia.
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął 21 projektów z województwa warmińsko-mazurskiego, zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Uchwała zawierająca projekty trafi w przyszłym tygodniu pod obrady Rady Ministrów, która ostatecznie je zatwierdzi.
Komitet przedstawił do zatwierdzenia Radzie Ministrów także projekt - obwodnica Olecka. Więcej informacji na ten temat udostępnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie. W ramach największych inwestycje planowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie do realizacji w latach 2006 - 2017 są dane: Obwodnica Olecka , nr drogi 65, długość odcinka 7,0 [km, przewidywane lata realizacji 2009 - 2010, szacunkowy koszt (bez VAT): 1 000 000 PLN.
Na podstawie schematycznego rysunku widać, że projektowana trasa ma rozpoczynać się koło Kukowa, dalej przebiegać będzie na północ około 3 km na zachód od Olecka i przecinać rynnę Jeziora Sedraneckiego dochodząc do drogi do Gołdapi. W obecnym projekcie najbardziej kontrowersyjny jest północny odcinek obwodnicy. Będzie czas na społeczne konsultacje i dyskusje ale juz można przypuszczać, że ten odcinek będzie najtrudniejszy do ustalenia.

http://www.uzp.gov.pl/biulety/2006/28/28_5842.html

Będzie obwodnica Olecka

W Lokalnym Planie Rewitalizacji planowana obwodówka miała przebiegać bliżej Olecka i dlatego wydzielono strefę F.
" Strefa F jest obszarem, który mimo swojej funkcji przemysłowej nie jest do końca wykorzystany. Przez strefę F planowana jest obwodnica miasta Olecko, dlatego też to właśnie strefa F powinna stać się centrum inwestycji w mieście. Przygotowanie obszarów pod inwestycje przy założeniu lokalizacji obwodnicy miasta może wpłynąć na wzrost zainteresowania się tym obszarem przez inwestorów zewnętrznych. Biorąc pod uwagę główny czynnik lokalizacji przemysłu, którym jest szeroko rozumiany transport nie można obecnie wskazać lepszej lokalizacji dla planowanych obiektów przemysłowych na terenie Olecka. Rozwój strefy F umożliwi powstanie nowych miejsc pracy i wzrost znaczenia miasta.

Dokonana analiza strefy F pod względem przestrzennym, społecznym i gospodarczym uwidacznia następujące szanse i problemy:
Szanse:
- planowana budowa obwodnicy miasta Olecko;
- aktywizacja obszaru poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej
Problemy:
- zły stan infrastruktury komunikacyjnej;
- małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych;
- zdegradowane obszary terenów zielonych.
W strefie F należy przede wszystkim realizować projekty infrastrukturalne w celu przygotowania terenów pod nowe inwestycje, a także projekty z zakresu infrastruktury komunikacyjnej, aby ułatwić dojazd do obszarów posiadających duży potencjał przemysłowy."
(Źródło: Lokalny Plan Rewitalizacji. Olecko 2006).

Jak widać na tym przykładzie będą zmiany i dokładne wyliczenia dotyczące kosztów przebiegu planowanych wariantów trasy.
A może w przyszłości droga obwodowa będzie poprowadzona dalej aż do drogi Olecko Suwałk (za Dworkiem Mazurskim) aby uciążliwy dla środowiska ruch samochodowy "osunąć" od Jeziora Oleckie Wielkie?

22.12.2006R. Miliony z Unii Europejskiej dla Warmii i Mazur

Aż 21 projektów z naszego województwa zakwalifikowało się do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który powstał, by pomóc najbiedniejszym regionom Unii Europejskiej
- Projekty do tego programu przyjął właśnie Komitet Stały Rady Ministrów - poinformował wczoraj wojewoda Adam Supeł. To ważna decyzja, bo oznacza to, że nasze województwo pokonało przedostatni szczebel w staraniach o pieniędze z Unii. Ostateczny ruch należy do premiera.
Warmia i Mazury mają dostać do podziału 428 mln euro. Trzeba je wykorzystać w latach 2007-2013. Dzięki pieniądzom unijnym ma powstać: wschodnia obwodnica Olsztyna, Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy i Olecka, a także część obwodnicy Ełku i Mrągowa, policyjne centrum dydaktyczno-badawcze w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wraz z wyposażeniem, Elbląski Park Technologiczny, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Warmińsko-Mazurskie Centrum Genetyki Molekularnej, centrum targowo-konferencyjne w Olsztynie. Pieniądze trafią też na rozbudowę obiektów naukowo-dydaktycznych zgłoszone przez olsztyński uniwersytet, ** modernizację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, transport zbiorowy w Olsztynie, przygotowanie terenów pod inwestycje w podstrefie ekonomicznej w Ełku i Gołdapi, a także w dzielnicy Track w Olsztynie.
- Wykorzystanie tych pieniędzy zależy od samorządów - komentuje wojewoda Adam Supeł. [GAZETA WYBORCZA OLSZTYN ]

Wczoraj po raz pierwszy publicznie przedstawiono warianty przebiegu obwodnicy Olsztyna. Który wariant zostanie wybrany zależy między innymi od mieszkańców terenu, który przetnie planowana droga.
Budowa ponad 30-kilometrowej obwodnicy w Olsztynie ma ruszyć dopiero w 2010 r., ale już od kilku miesięcy mieszkańcy kilku miejscowości protestują przeciwko tej inwestycji. Teraz z pewnością protesty się nasilą, bo wczoraj w końcu światło dzienne ujrzały wstępne warianty przebiegu drogi.
- Konfliktów nie da się uniknąć - twierdzi Wojciech Jach, z firmy Profil, która po raz pierwszy przedstawiła warianty planowanej obwodnicy Olsztyna.

http://olsztyn2.wm.pl/?main=15&c=121,3,4078  

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku