Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-03 08:42

 

 
 
 

2008.02.04 Wywiad z dyrektorem Dariuszem Kozłowskim

Wywiad z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Dariuszem Kozłowskim przeprowadził Bogusław M. Borawski  


Kozłowski Dariusz TO: - Jakie plany ma do zrealizowania w bieżącym roku Powiatowy Zarząd Dróg?
DK: - Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu dotyczącą lat 2007-2013 plany przewidują realizację siedmiu zadań. We wszystkich tych wypadkach będziemy aplikować o pieniądze unijne. W najbliższym okresie, prawdopodobnie już na przełomie lutego i marca pojawi się szczegółowy regulamin Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia - Mazury".
Najpierw będziemy starać się o fundusze na remonty i modernizacje ulic w mieście. W naszych planach umieściliśmy trzynaście ulic. Jeszcze w tym roku mamy zamiar wyremontować ulicę Grunwaldzką. Remont, łącznie z modernizacją obejmie całą ulicę od placu Wolności do alei Lipowych. Prace będą polegały na całkowitej przebudowie skrzyżowania z placem Wolności. Po lewej, na przykład, jadąc od placu, zostaną zbudowane parkingi. Przebudowie będzie poddana jednocześnie instalacja gazowa, trakcja elektryczna oraz sieć telefoniczna.

TO: - Jakie plany ma do zrealizowania w bieżącym roku Powiatowy Zarząd Dróg?
DK: - Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu dotyczącą lat 2007-2013 plany przewidują realizację siedmiu zadań. We wszystkich tych wypadkach będziemy aplikować o pieniądze unijne. W najbliższym okresie, prawdopodobnie już na przełomie lutego i marca pojawi się szczegółowy regulamin Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia - Mazury".
Najpierw będziemy starać się o fundusze na remonty i modernizacje ulic w mieście. W naszych planach umieściliśmy trzynaście ulic. Jeszcze w tym roku mamy zamiar wyremontować ulicę Grunwaldzką. Remont, łącznie z modernizacją obejmie całą ulicę od placu Wolności do alei Lipowych. Prace będą polegały na całkowitej przebudowie skrzyżowania z placem Wolności. Po lewej, na przykład, jadąc od placu, zostaną zbudowane parkingi. Przebudowie będzie poddana jednocześnie instalacja gazowa, trakcja elektryczna oraz sieć telefoniczna.
TO: - Czy w tym czasie ulica Grunwaldzka zostanie zamknięta?
DK: - To już będzie zależało od wykonawcy. O utrudnieniach w ruchu i rozwiązaniach będziemy wiedzieli dopiero po przetargu. Wykonawca zaproponuje sposób rozwiązania. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 1,7 miliona złotych. Z tej kwoty będziemy chcieli pozyskać około 80% od Regionalnego Programu Operacyjnego. W marcu złożymy tam odpowiedni wniosek.
TO: — Czy w 2008 zostanie wyremontowana tylko ulica Grunwaldzka?
DK: - Zamierzamy jeszcze przeprowadzić modernizację i remont dwóch dróg: Kukowo - Zatyki - Kijewo o długości 6,7 kilometra oraz Dudki - Zajdy - Kukowo - Nowy Młyn, gdzie planujemy modernizację na odcinku 2,5 kilometra z Dudek do Zajd. Plany związane z aplikacjami mogą się zmienić jeśli regulamin RPO będzie przewidywał, że w 2008 trzeba będzie złożyć wnioski na wszystkie inwestycje planowane w terminie od 2008 do 2013 roku.
TO: - Czy w tym roku zostanie rozwiązana regulacja ruchu przy placu Wolności?
DK: - Do czerwca sprawa powinna być załatwiona. W tamtym roku nie odbył się przetarg. Wykonawcy zrezygnowali. Były na ten cel przeznaczone środki
powiatu i miasta. Myślę, że w lutym zostanie ukończona dokumentacja. Planujemy również włączenie w system ulicy Środkowej. Przewidujemy tam ruch jednokierunkowy.
TO: — Burmistrz Wacław Olszewski w wywiadzie wspominał o ulicach Letniej i Partyzantów. Miałyby one również zostać włączone do systemu?
DK: - Ulica Letnia jest gminna, a Partyzantów powiatowa. Być może, ale jeszcze na ten temat nie było rozmów.
TO: - Czyli w tym roku nowy system ruchu na placu Wolności zostanie zrealizowany?
DK: - Tak! Rozmawiałem już z pro-
jektantem i to on zaproponuje szczegółowy sposób rozwiązania. Na pewno w części placu Wolności będzie ruch jednokierunkowy.
TO: —A nie może być na całym? DK: - Zobaczymy jakie rozwiązanie zaproponuje projektant. W przypadku ruchu jednokierunkowego na całym placu problem będzie z wjazdami do osiedli. Na przykład na Zyndrama. Jeśli będzie jednokierunkowy to problemem będzie połączenie ruchu np. z ulicą Grunwaldzką. TO: - Bez względu na system i tak trzeba jechać dookoła placu?
DK: - Tak! Ale jeżeli cały ruch na placu byłby jednokierunkowy, to projekt modernizacji ulicy Grunwaldzkiej trzeba byłoby zrobić całkiem inaczej. Jest ona zaprojektowana jako dwukierunkowa, tak więc musiałyby być zaprojektowane inaczej łuki wjazdu i wyjazdu.
Inaczej trzeba zaprojektować wyjazdy w kierunku Armii Krajowej, Jeziornej i Kolejowej.
TO: — Burmistrz proponował zamknięcie Jeziornej dla ruchu samochodowego. Byłby tam tylko pieszy deptak. Cały ruch przebiegałby ulicą Letnią i Partyzantów.
DK: - Na ten temat zapewne będą jeszcze prowadzone rozmowy. Musimy rozmawiać, by wszelkie rozwiązania połączyć i przystosować do jednego projektu.
TO: — Jaką kwotą zamyka się na ten rok budżet Powiatowego Zarządu Dróg?
DK: - Jest to kwota około 3 milionów, w tym na inwestycje przewidzieliśmy 1,1 min zł.
TO: - Co ważnego wydarzyło się w ubiegłym roku?
DK: - 31 grudnia zostały przekazane miastu szesnaście ulic, czyli całe tzw. osiedle kompozytorów. W sumie daje to odcinek 3,420 kilometra.
Z oleckim PGK podpisaliśmy na trzy lata umowę na zimowe i letnie oczyszczanie ulic. Należność płacimy ryczałtem i obowiązkiem tej firmy jest dbanie o czystość ulic i chodników w mieście.
TO: — Unia zaproponowała nam do wydania wielkie pieniądze. Jakie związane z tą sytuacją zamierzenia ma PZD? DK: - Chcemy uzyskać z tych unijnych środków ponad 20 milionów złotych. Województwo warmińsko-mazurskie dostanie z Unii 1 miliard 36,5 miliona euro. To, co chcemy uzyskać, jest więc kwotą i małą, i zarazem dużą. Zależnie jak na to patrzeć. Wiele z inwestycji jest przeznaczonych na rozwój samego województwa: budowa portu lotniczego pod Olsztynem i jeszcze kilkanaście takich przedsięwzięć. Pieniądze, które dostaliśmy to jest 6,48% w skali kraju. A same drogi województwo dostało 352.424.000 euro.
TO: - Czyli należy oczekiwać, że przez najbliższe kilka lat Olecko będzie rozkopane i nieprzejezdne?
DK: - Jeżeli będą pieniądze. Prace natomiast można będzie kończyć aż do 2015 roku.
TO: — Jakie ulice będą zatem remontowane?
DK: - Przewidujemy remonty ulic: Żeromskiego, Dąbrowskiej, Syrokomli, Norwida, Mazurska, Zamkowa, plac Zamkowy, Cisowa, Warmińska, Młynowa, Targowa i Kościuszki. Na remonty wszystkich tych ulic opracowana jest już dokumentacja techniczna.
TO: — Zatem zakres robót na tych ulicach będzie dużo mniejszy niż na Grunwaldzkiej?
DK: - Tak! Remont wszystkich tych ulic razem z Grunwaldzką zamknie się kwotą około 10,5 miliona złotych. Z tego 20 % musimy mieć jako wkład własny.
TO: - Ile w 2008 r. Powiatowy Zarząd Dróg przeznaczy na bieżące roboty drogowe: konserwacja znaków, koszenie poboczy, naprawy bieżące itp. ?
DK:-1,2 min zł.
TO: - Czy w budżecie przewidziane są remonty chodników?
DK: - Wszystkie tego typu inwestycje finansowane są równo przez powiat i miasto. Na każdą wyłożoną przez powiat złotówkę, złotówkę dokłada miasto. Do tego dochodzą niezależnie pozyskane środ-
ki. W tym roku przy współpracy z gminami zostanie zrobiony chodnik w Norach oraz dwie zatoki dla autobusu w Lenartach. Przy współpracy funduszy wojewódzkich zostanie wyremontowana część drogi Szczecinki - Krupin. Koszt tej inwestycji to około 250 tysięcy złotych. Mamy jednak szansę otrzymać dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 80 tysięcy.
TO: - Czy jest monitorowana i czy w ogóle jest w gestii PZD regulacja ruchu w mieście? W chwili obecnej jest kilka bardzo niebezpiecznych ulic, które wymagają poprawy płynności ruchu. Należą do nich Zielona oraz 11 Listopada.
DK: - Takie regulacje ruchu i wprowadzanie zakaża parkowania opracowuje się w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji oraz z magistratem. Jeśli jest duże zagrożenie, to usprawnienie regulacji ruchu nastąpi.
TO: — Ile do chwili obecnej PZD pozyskał funduszy unijnych? DK: - Zrealizowane zostały dwa projekty: Markowskie - Krupin oraz Olecko - Giże - Świętajno - za łączną kwotę około 8 min zł, z tego ponad 6 min z Unii.
Najwięcej w tej chwili pracy będziemy mieli przy pisaniu wniosków o unijne dotacje. Postaramy się jak najwięcej pieniędzy pozyskać. Jest to kwestia miesiąca. Gdy zostaną ogłoszone pierwsze konkursy, będzie dużo więcej wiadomo. Mamy, jak już mówiłem, przygotowanych kilka dokumentacji na remonty dróg. Do końca maja będziemy mieli ich jeszcze kilka. Czekamy tylko na ogłoszenie konkursów. Powiat jest przygotowany do budowy ośmiu dróg poza miastem. Całość tych inwestycji to grubo ponad 30 milionów. Są to drogi na odcinkach pięciu, dwóch, trzech kilometrów. Nie będą to duże drogi typu Olecko - Świętajno. Zależy zakres tych inwestycji od zasobności kasy powiatu i ile gminy będą się do tych inwestycji mogły dołożyć.
TO: — Dziękuję za rozmowę.

[Tygodnik Olecki 5/2008]

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku