Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-03 08:42

 

 
 
 

2008.02.25 Nowe drogi

Drogi wojewódzkie

W Olsztynie 14 lutego odbyło się spotkanie dotyczące projektów budowy i modernizacji dróg wojewódzkich. Według przedstawionych na tym spotkaniu dokumentów obwodnica Olecka jest stuprocentową inwestycją. Wykonana ona zostanie w latach 2009-2010. Z planów tych wynika również, że na naszym terenie oprócz obwodnicy w Gołdapi będziemy mieli również obwodnicę w Gąskach. Będzie ona omijała łukiem wieś trasą wiodącą przez otaczające jezioro wzgórza na prawo od strony wjazdu, gdy jedzie się z Olecka do Ełku. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011-2013.
Również na terenie naszego powiatu zostaną zrealizowane budowy chodników z funduszy RPO. Będą to inwestycje w Dułach, Wieliczkach i Niedźwiedzkich. Wszystkie budowy przewidziane są na rok 2008. Inwestycje te będą realizowane z środków Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej na lata 2009-2010. W ramach tych środków zostanie przebudowana droga w Kowalach Oleckich.
Plany przewidują także remonty dróg łączących Olecko z Ełkiem i Giżyckiem.
W ramach tego projektu będą wycięte wszystkie drzewa, które rosną w tzw. koronie drogi, czyli pomiędzy dwoma odwaniającymi rowami. Również w ramach projektu zostanie wyremontowana droga łącząca Olsztyn z naszą częścią województwa poprzez Mrągowo, Pisz do Ełku.

Plan inwestycji drogowych na terenie Powiatu Oleckiego - lata 2007-2013
(2013 - 2014) Przebudowa drogi 653 na odcinku droga krajowa 65 - Bakałarzewo (granica województwa)
(2011 - 2015) Przebudowa drogi 655 na odcinku Mazuchówka - Olecko
(2011 - 2015) Przebudowa drogi 655 na odcinku Olecko - Cimochy (granica województwa)

Nowe drogi

Ulice miejskie
Został ogłoszony harmonogram naboru wniosków na inwestycje do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzony konkurs wniosków na powiatowe inwestycje drogowe.
W związku z tym wydarzeniem Starosta Stanisław Ramo-towski i Burmistrz Wacław Olszewski spotkali się w celu uzgodnienia wspólnego działania dla pozyskania pieniędzy na te inwestycje.
Uzgodniono, że Starosta złoży jeden wniosek na drogi miejskie, a gmina dofinansuje go w wysokości 50% wymaganego wkładu własnego. Znaczy to, że na każdą złotówkę z kasy powiatu Magistrat dołoży następną.
Drogi będą remontowane w okresie trzyletnim - do 2010.
W pierwszej kolejności zostanie wyremontowana ulica Grunwaldzka, Kościuszki, Zamkowa, Mazurska, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej i plac Zamkowy. Kosztorys robót wynosi około 7.8 miliona złotych.

Drogi wiejskie
Starostwo złoży wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie remontu drogi powiatowej Kukowo - Zatyki - Kijewo. W tym wypadku gmina dołoży również 50% potrzebnego do otrzymania dotacji tzw. wkładu własnego.

Nowa nawierzchnia
Został ogłoszony przetarg na budowę ulicy dojazdową do posesji zajmowanej przez różnego typu przedsiębiorstwa przy alejach Lipowych l (m. in. baza paliw, różnego rodzaju hurtownie oraz dom handlowy „Impuls" oraz „Majster"). Gmina wybuduje drogę z środków własnych. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na początku marca.

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku