Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-22 22:26

 

 
 
 

2008.04.12 Konsultacje społeczne przy planowanu budowy obwodnicy Olecka

Konsultacje społeczne przy planowanu budowy obwodnicy Olecka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym konsultacji społecznych planowanej budowy obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku 24 kwietnia 2008 r. o godzinie 9.30. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Olecku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji polegającej na „Budowie obwodnicy Olecka ciągu drogi krajowej nr 65 ”.

Początek projektowanej obwodnicy umiejscowiony jest na drodze krajowej nr 65 w km ok. 35+000 – ok. 1200 m na północny zachód od granic miasta Olecko. Końcowy odcinek obwodnicy łączy się z obecną drogą krajową nr 65 w rejonie km 43+000 – ok. 2 km na południowy zachód od granic miasta.

W dniu 23 października 2007 r. tutejszy Oddział złożył do burmistrza Olecka wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Po wydaniu przez burmistrza Olecka postanowienia o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji, w dniu 15 lutego 2008 r. tutejszy Oddział przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko , na podstawie którego burmistrz wyda decyzję, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i starosty oleckiego.

Prosimy o przekazywanie swoich opinii i wniosków (z dopiskiem „Konsultacje społeczne”) na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10 – 083 Olsztyn lub na adres e-mail sekretariat@olsztyn.gddkia.gov.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Swoje uwagi możecie Państwo przekazywać również faksem na numer (089) 527 – 35 – 36. Podpisane i zaopatrzone w adres uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane przez naszych pracowników oraz projektantów i w przypadkach uzasadnionych, tzn. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku