Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-22 22:26

 

 
 
 

2008.05.10 Konsultacje -

Konsultacje społeczne w sprawie korytarza "Via Baltica"

8 maja rozpoczyna się proces formalnych konsultacji społecznych dla projektu „Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego korytarza transportowego Via Baltica (Warszawa-Budzisko). Część I: Korytarz Drogowy”.
Firma Scott Wilson Ltd działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Urzędowi Miasta w Ełku materiały do ww. konsultacji, które od dziś (8 maja) od godziny 11.00 udostępnione zostały wszystkim zainteresowanym w Biurze Rady Miasta (pokój nr 18).
W skład materiałów do konsultacji społecznych wchodzą:
- Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji strategii, wraz z załącznikami:
- Załącznik 1: Opis jednostek fizyczno-geograficznych
- Załącznik 2: Analiza zagrożeń akustycznych
- Załącznik 3: Dokumentacja fotograficzna
- Załącznik 4: Mapa występowania chronionych gatunków ssaków, gadów i płazów
- Załącznik 5: Wykaz zabytków
- Załącznik 6: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Litewskiej
o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym
- Załącznik 7: Obszary chronione - opis
- Projekt dokumentu końcowego Strategii rozwoju I Pan-Europejskiego korytarza transportowego
“Via Baltica” (Warszawa-Budzisko). Część I: Korytarz Drogowy.
Wszystkie wyżej wymienione materiały oraz szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych od dnia 8 maja 2008 można znaleźć również na stronie internetowej www.viabaltica.scottwilson.com.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz firma Scot Wilson Ltd zapraszają na spotkanie w ramach formalnych konsultacji społecznych dotyczących projektu “Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego ‘Via Baltica’ (Warszawa - Budzisko). Część I: korytarz drogowy.”
SPOTKANIE DLA POWIATÓW EŁCKIEGO, GRAJEWSKIEGO I OLECKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 30.05.2008 O GODZINIE 12.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA W EŁKU (UL. PIŁSUDSKIEGO 4).

http://www.elk.pl/aktualnosci/?v=16&i=987

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku