Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-03 08:42

 

 
 
 

2009.01.30 Inwestycje drogowe 2009

Inwestycje drogowe w powiecie oleckim w 2009 r.  

W związku ze zmianą procedury aplikacyjnej Powiat nie otrzymał dofinansowania z tzw. „Schetynówki” na projekt złożony w 2008 roku. Jednak dzięki zawarciu porozumienia technicznego o podziale środków na poszczególne powiaty i gminy podczas listopadowego Konwentu Starostów fundusze na powiatowe drogi nie przepadną. O niewykorzystane w danym roku środki samorządy będą ubiegały się w kolejnych konkursach. Dlatego też zaktualizowano plan inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w 2009 i 2010 roku.

Już wiosną rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej Olecko-Krupin-Szczecinki na długości 1,12 km. Zostanie także przebudowana droga i wykonana nawierzchnia bitumiczna na odcinku od Niedźwiedzkich do Wilkas o długości 1,4 km. Dla poprawy bezpieczeństwa podjęte będą prace związane z przebudową chodników przy Placu Wolności. Od budynku Plac Wolności 2 w kierunku ulicy Cichej, od ulicy Stromej do Jeziornej oraz chodnik przy ul. Jeziornej w Olecku. W miejsce zniszczonych płytek betonowych zostanie ułożony „polbruk”, zostaną wymienione krawężniki i betonowe obrzeża oraz zrobione podjazdy dla niepełnosprawnych i rowerzystów.

To nie jedyne działania mające zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Zmorą polskich dróg jest między innymi brak chodników, a niebezpieczne pobocza stają się przyczyną wielu tragicznych wypadków. Dlatego zostały przewidziane prace związane z regulacją poboczy, poprawą widoczności dróg dzięki wycince krzewów. W Świętajnie zostanie przebudowany i wyłożony „polbrukiem” chodnik w ciągu drogi powiatowej Olecko-Świętajno-Dunajek. Jeszcze w tym roku, w związku z budową nowego przejścia pieszego w nasypie kolejowym w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego, zostanie przebudowywany chodnik przy ulicy Szosa Świętajno. Poprawiane będzie również oznakowanie dróg, a w ramach projektu „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” na terenie powiatu zostanie ustawionych 18 nowych znaków turystycznych. Będą one promowały najważniejsze obiekty turystyczne i krajobrazowe naszego powiatu i regionu.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Powiat stara się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji drogowych. Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1940N dr kraj nr 65 (Kukowo)- Zatyki-Kijewo na długości 6,7 km złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury jest poddawany końcowej ocenie merytorycznej. Łączna wartość projektu to 6.209.591 zł.
Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku opracowuje kolejne projekty o 70 % dofinansowania inwestycji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z poddziałania „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny”. Do 4 lutego projekty zostaną złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Pierwszy z nich dotyczy przebudowy ulic w Olecku - Grunwaldzkiej, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurskiej, Zamkowej, Placu Zamkowego. Wartość inwestycji 6.700.000 zł, łączna długość przebudowywanych ulic to 2,526 km. Drugi projekt  to „Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N Kukowo-Zajdy-Dudki o długości 3,2 km oraz drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski (odcinek Giże-Dudki) o długości 1,5 km”. Łączna wartość inwestycji to 5.540.000 zł.

Powiat Olecki zrealizuje założone inwestycje z pozyskanych i własnych środków, a także na mocy umów o dofinansowanie wspólnych zamierzeń z samorządami gminnymi Olecko, Świętajno i Wieliczki. Zakładana wartość wszystkich inwestycji to ponad 19 mln złotych i obejmie wykonanie 16,5 km dróg. Ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona w wyniku postępowań przetargowych.

Edward Adamczyk Sekretarz Powiatu
[Na podstawie: http://www.powiat.olecko.pl/]

Plan inwestycji drogowych w 2009r 

Plan inwestycji drogowych w 2009r. w mieście Olecko

1. Przebudowa chodnika Plac Wolności w Olecku od bud. Plac Wolności 2 w  kierunku ul. Cichej;;
2. Przebudowa chodnika Plac Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej;;
3. Przebudowa chodnika ul. Jeziornej w Olecku;
4. Przebudowa chodnika w ul. Szosa Świętajno;;
- Przebudowa ulic: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy

Plan inwestycji drogowych w powiecie oleckim

Plan inwestycji drogowych w powiecie oleckim na 2009 r.

1. Przebudowa odcinka drogi Powiatowej nr 1899N Szczecinki-Krupin-Olecko w km od 1+220 do 2+340, dł. 1,12 km;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1940N dr. kraj. Nr 65 (Kukowo)-Zatyki-Kijewo na dł. 6,7 km- przebudowa w 2009 r. odcinka drogi dł 3,25 km;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N dr. Kukowo-Zajdy-Dudki na odcinku od 4+580 do km 7+780, długości 3,20 km;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1830N Niedźwieckie-Wilkasy-Sobole, dł. 1,40 km;
5. Przebudowa chodnika w Świętajnie w ciągu drogi powiatowej nr 1816N Olecko-Świetajno-Dunajek;
6. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1901N Giże-Dudki-Gąski  (odcinek Giże-Dudki od km 1+670 do km 3+170, dł. 1,5 km);
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Olecko-Świętajno- Dunajek w km 2+080 do km 2+750, dł. 0,67 km;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1798N Czerwony Dwór-Stacze-Sokółki odcinek w km 3+800 do km 3+920, dł. 0,12 km, od km 5+000 do km 5+120, dł. 0,12 km i od km 6+800 do km 6+880, dł. 0,080 km o łącznej długości 0,32 km.

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku