Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-03 08:42

 

 
 
 

2009.06.02 Inwestycje finansowane z EFRR

Inwestycja  jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z Osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Inwestycje finansowane z EFRR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1940N dr. kraj. Nr 65 (Kukowo)-Zatyki-Kijewo na dł. 6,7 km- przebudowa w 2009 r. Umowę  na dofinansowanie przebudowy drogi  podpisano 23 marca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Zobacz fotografie z realizacji inwestycji drogi Zatyki - Kijewo Dalej

Planowany termin zakończenia to czerwiec 2011 roku.

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku