Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-03 08:42

 

 
 
 

2010.09.14 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Giże - Dudki

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1901N na odcinku Giże - Dudki - Gąski (odcinek Giże - Dudki) od km 1+670 do km 3+170 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1826N Kukowo - Zajdy - Dudki od km 4+580 do km 7+760,8
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1901N na odcinku Giże - Dudki - Gąski (odcinek Giże - Dudki) od km 1+670 do km 3+170 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1826N Kukowo - Zajdy - Dudki od km 4+580 do km 7+760,8.

Zakres robot składa się z dwóch etapów:
I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N Kukowo - Zajdy - Dudki od km 4+580 do km 7+760,8 (odbiór robót do dnia 30.06.2010r.)
II. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1901N na odcinku Giże - Dudki - Gąski (odcinek Giże - Dudki) od km 1+670 do km 3+170 (odbiór robót do dnia 20.12.2010r.)
Inwestycja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z Osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Zobacz fotografie z realizacji inwestycji.  Dalej

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku