Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-22 22:26

 

 
 
 

2012.05.13 Budowy drogi powiatowej nr 1899N

Budowy drogi powiatowej nr 1899N na odcinku od miejscowości Krupin do miejscowości Raczki Wielkie.  

Dnia 28 marca 2012 roku w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku podpisano umowę oraz przekazano plac budowy na realizację budowy drogi powiatowej nr 1899N na odcinku od miejscowości Krupin do miejscowości Raczki Wielkie. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28.

Budowy drogi powiatowej nr 1899N

Budowy drogi powiatowej nr 1899N na odcinku od miejscowości Krupin do miejscowości Raczki Wielkie.

Budowy drogi powiatowej nr 1899N
Wartość inwestycji wyniesie 1 844 307,82 zł. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 28 września 2012 r.

Budowy drogi powiatowej nr 1899N
Budowy drogi powiatowej nr 1899N na odcinku od miejscowości Krupin do miejscowości Raczki Wielkie.

Inwestorem zadania jest Powiat Olecki. Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013, Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Oś Priorytetowa 5- „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, Działanie 5.1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, Poddziałanie 5.1.6- „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”.

Fotografie z budowy drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Krupin do miejscowości Raczki Wielkie. Dalej

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku