Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-22 22:26

 

 
 
 

Położenie miasta i powiatu

Powiat olecki leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w obrębie następujących współrzędnych geograficznych: 54°12’16’’ (na południe od kolana rzeki Jarki, w pobliżu miejscowości  Borkowiny) i 53°53’27’’ (na zachód od szosy Wysokie—Wieliczki, w sąsiedztwie Mikołajek) szerokości geograficznej północnej oraz 22°06’00’’ (na terenie Puszczy Boreckiej, około 4,5 km na zachód od leśnictwa Zacisze) i 22°43’23’’ (około 2,5 km na południowy wschód od miejscowości Cimochy) długości geograficznej wschodniej.

Położenie miasta i powiatu.

Powiat oleckiPowiat olecki leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w obrębie następujących współrzędnych geograficznych: 54°12’16’’ (na południe od kolana rzeki Jarki, w pobliżu miejscowości  Borkowiny) i 53°53’27’’ (na zachód od szosy Wysokie—Wieliczki, w sąsiedztwie Mikołajek) szerokości geograficznej północnej oraz 22°06’00’’ (na terenie Puszczy Boreckiej, około 4,5 km na zachód od leśnictwa Zacisze) i 22°43’23’’ (około 2,5 km na południowy wschód od miejscowości Cimochy) długości geograficznej wschodniej.

Rozciągłość matematyczno-geograficzna pomiędzy krańcowymi punktami obszaru powiatu wynosi 18’49’’ szerokości geograficznej (około 34,5 km) oraz 37’23’’ długości geograficznej (około 39 km). Obszar administracyjny powiatu (882 km2) stanowi zaledwie 64,6% powierzchni prostokąta wyznaczonego współrzędnymi krańcowych punktów. Dowodzi to dużego stopnia rozwinięcia granic, które wynoszą ogółem około 153 km i są o 45,7? dłuższe od obwodu koła o powierzchni takiej, jaką ma powiat.
Na wschodzie powiat graniczy z powiatem suwalskim (w województwie podlaskim), na południu z powiatem ełckim, na zachodzie z powiatem giżyckim i węgorzewskim a na północy z powiatem gołdapskim.
Tereny, przez które przebiega północna granica powiatu, są niezwykle malownicze i częściowo należą do masywu Wzgórz Szeskich.
Geometryczny środek powiatu (wyznaczony przez przecięcie się prostych łączących krańcowe punkty jego terytorium) leży zaledwie około 2 km na południe od Olecka, a średni promień koła o powierzchni. równej obszarowi powiatu wynosi 16,7 km, jednak północno-zachodni cypel powiatu oddalony jest od siedziby władz administracyjnych o blisko 29 km, podczas gdy wschodnia granica przybliża się doń na około 6,5 km.
Ogólna powierzchnia geodezyjna prezentowanego terenu, wynosząca 88 027 ha, stanowi 3,9% obszaru województwa.
Powiat olecki dzieli się na cztery gminy: Kowale Oleckie, Olecko,  Świętajno, Wieliczki oraz miasto Olecko.

OleckoOlecko leży na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego, w połowie drogi między Gołdapią i Ełkiem, na szlaku łączącym Dolinę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim.
Olecko otwiera się przed gośćmi rzeką Legą która malowniczo wypływa z jeziora. W sąsiedztwie jeziora wyznaczone są ścieżki spacerowe, wypożyczalnie sprzętu pływającego z kajakami, łódkami, rowerami, strzeżone kąpieliska klub wodny, przystań żeglarska, kompleks sportowy z kortami tenisowymi, stadionem, boiskami, siłownią i sauną. Uzupełnieniem bazy rekreacyjnej są liczne kawiarenki rozsiane w sąsiedztwie obiektów sportowo-rekreacyjnych. To wszystko tylko 10-100 m od linii brzegowej zbiornika. Wokół jeziora przebiega trasa piesza tzw. "Wiewiórcza Ścieżka". Ciekawy jest również szlak biegnący po nasypach dawnej Oleckiej Kolejki Wąskotorowej. Do wykorzystania są również szlaki rowerowe i wodne: Puszcza Borecka - Wielki Szwałk - Jezioro Ełk, Olecko Wielkie - Selment Wielki. Drogą wodną można dotrzeć aż do Biebrzy.

Olecko - z dziejów miasta i powiatu. Pojezierze, Olsztyn 1974.

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku