Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne realizowane   w 2018 r:

1. Budowa chodnika w Olecku na ulicy Broniewskiego i Szosie do Świętajna..
2. Budowa chodnika w Olecku w Siejniku przy drodze do Ełku.
3. Budowa chodnika w Imionkach.