Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne realizowane  na drogach i ulicach powiatowych w 2017r:

1. Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo,  koszt zadania 1 831 747,90 zł;
2. Przebudowa drogi nr 1911N dr.woj. 655 - Szeszki oraz drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo przez wieś Szeszki, koszt zadania 4098155,44 zł;
3. Przebudowa ul. Żeromskiego w Olecku, koszt zadania 1 377 158,61 zł;
4. Budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200 m, koszt zadania 42 000,00 zł.