Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-09 17:50

 

 
 
 

2016

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2016r. Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku Wartość zadania w zł
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek –Świętajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świętajno” 2 001 138,70
2. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1824N w miejscowości Dworackie” 239 646,77
3. „Przebudowa ul. Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej” 221 234,35
4. „Przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego” 84 959,99
5. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki-dr. woj. w m. Krzyżewko” 32 999,92
6. „Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie” 33 000,00
7. „Budowa chodnika w miejscowości Sedranki - I etap na odcinku 200m” 42 000,00
8. „Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja” 29 995,97
9. „Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli” 47 995,95
10. „Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo” 1 715 910,00

Dunajek –Świętajno

Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek –Świętajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świętajno

Przebudowa chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego

Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1834N Krupin-Urbanki-dr. woj. w m. Krzyżewko

Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie

Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku na odcinku od ul. Stromej do ul. 1-go Maja

Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Syrokomli

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku