Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-09 17:50

 

 
 
 

2019

Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r:

10 września 2019 r. Powiat Olecki  otrzymał 4.742.040,37 zł  na remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie – Leśny Zakątek – Czerwony Dwór – Cichy – Duły (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy – Duły

oraz przebudowę dróg powiatowych nr:
1885N na odcinku Wężewo – Golubie Wężewskie - km 1+008 do km 2+008;
1814N Jaśki – Dobki - km 0+000 do km 0+900;
1857N - km 9+100 do km 9+750;
1832N - km 6+670 do km 7+259;
1913N - km 0+000 do km 0+201 w miejscowości Wojnasy. 

 

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku